Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm đang 27/7/2015

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm đang giao dịch mới nhất ngày 27/7/2015. Tiến độ đóng 20% giá trị căn hộ.

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C- Mường Thanh - Hà Nội.

Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791

Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Ms.Mai 0977 092 920

Add:

Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc Chênh Tổng thành tiền Tiến độ
HH2C  2 2 57.83 15 180 1047.45 20%
HH2C  3 2 --------  15 190 #VALUE! 20%
HH2C  4 2 --------  15 195 #VALUE! 20%
HH2C  5 2 76.27 15.5 195 1377.185 20%
HH2C  7 2 76.27 15.5 210 1392.185 20%
HH2C  8 2 76.27 15.5 225 1407.185 20%
HH2C  9 2 76.27 15.5 210 1392.185 20%
HH2C  10 2 76.27 15.5 220 1402.185 20%
HH2C  11 2 76.27 15.5 220 1402.185 20%
HH2C  12 2 76.27 15.5 225 1407.185 20%
HH2C  12A  2 76.27 15 185 1329.05 20%
HH2C  14 2 76.27 15.5 200 1382.185 20%
HH2C  15 2 76.27 15.5 190 1372.185 20%
HH2C  17 2 76.27 15 200 1344.05 20%
HH2C  20 2 76.27 15 240 1384.05 20%
HH2C  21 2 76.27 14.5 240 1345.915 20%
HH2C  23 2 76.27 14.5 210 1315.915 20%
HH2C  25 2 76.27 14.5 195 1300.915 20%
HH2C  26 2 76.27 14.5 190 1295.915 20%
HH2C  27 2 76.27 14.5 200 1305.915 20%
HH2C  28 2 76.27 14.5 230 1335.915 20%
HH2C  29 2 76.27 14 265 1332.78 20%
HH2C  30 2 76.27 14 230 1297.78 20%
HH2C  31 2 76.27 14 215 1282.78 20%
HH2C  32 2 76.27 14 190 1257.78 20%
HH2C  33 2 76.27 14 220 1287.78 20%
HH2C  34 2 76.27 14 190 1257.78 20%
HH2C  35 2 76.27 14 180 1247.78 20%
HH2C  36 2 76.27 13.5 210 1239.645 20%
HH2C  37 2 76.27 13.5 180 1209.645 20%
HH2C  38 2 76.27 13.5 190 1219.645 20%
HH2C  39 2 76.27 13.5 180 1209.645 20%
HH2C  40 2 76.27 13.5 160 1189.645 20%
                     
HH2C  2 4 69.33 15 170 1209.95 20%
HH2C  3 4 ------  15 155 #VALUE! 20%
HH2C  4 4 ------  15 170 #VALUE! 20%
HH2C  6 4 67.04 15.5 175 1214.12 20%
HH2C  8 4 67.04 15.5 180 1219.12 20%
HH2C  15 4 67.04 15.5 185 1224.12 20%
HH2C  20 4 67.04 15 190 1195.6 20%
HH2C  23 4 67.04 14.5 190 1162.08 20%
HH2C  26 4 67.04 14.5 185 1157.08 20%
HH2C  28 4 67.04 14.5 190 1162.08 20%
HH2C  31 4 67.04 14 165 1103.56 20%
HH2C  34 4 67.04 14 165 1103.56 20%
HH2C  35 4 67.04 14 170 1108.56 20%
HH2C  36 4 67.04 13.5 175 1080.04 20%
HH2C  37 4 67.04 13.5 150 1055.04 20%
HH2C  38 4 67.04 13.5 165 1070.04 20%
HH2C  39 4 67.04 13.5 150 1055.04 20%
                     
HH2C  2 6 58.87 15 160 1043.05 20%
HH2C  3 6 -----  15 155 #VALUE! 20%
HH2C  7 6 65.52 15.5 185 1200.56 20%
HH2C  18 6 65.52 15 180 1162.8 20%
HH2C  34 6 65.52 14 170 1087.28 20%
HH2C  38 6 65.52 13.5 165 1049.52 20%
HH2C  40 6 65.52 13.5 110 994.52 20%
                     
HH2C  3 8 -----  15 155 #VALUE! 20%
HH2C  4 8 -----  15 150 #VALUE! 20%
HH2C  5 8 -----  15.5 175 #VALUE! 20%
HH2C  14 8 65.52 15.5 185 1200.56 20%
HH2C  15 8 65.52 15.5 170 1185.56 20%
HH2C  19 8 65.52 15 185 1167.8 20%
HH2C  28 8 65.52 14.5 180 1130.04 20%
HH2C  31 8 65.52 14 160 1077.28 20%
HH2C  32 8 65.52 14 165 1082.28 20%
HH2C  33 8 65.52 14 170 1087.28 20%
HH2C  35 8 65.52 14 TT  #VALUE! 20%
HH2C  37 8 65.52 13.5 165 1049.52 20%
HH2C  38 8 65.52 13.5 165 1049.52 20%
HH2C  39 8 65.52 13.5 140 1024.52 20%
                     
HH2C  3 10 ------  15 155 #VALUE! 20%
HH2C  7 10 67.04 15.5 185 1224.12 20%
HH2C  11 10 67.04 15.5 190 1229.12 20%
HH2C  15 10 67.04 15.5 185 1224.12 20%
HH2C  16 10 67.04 15.5 190 1229.12 20%
HH2C  17 10 67.04 15 195 1200.6 20%
HH2C  20 10 67.04 15 190 1195.6 20%
HH2C  23 10 67.04 14.5 180 1152.08 20%
HH2C  27 10 67.04 14.5 185 1157.08 20%
HH2C  29 10 67.04 14 180 1118.56 20%
HH2C  31 10 67.04 14 185 1123.56 20%
HH2C  32 10 67.04 14 180 1118.56 20%
HH2C  35 10 67.04 14 165 1103.56 20%
HH2C  36 10 67.04 13.5 160 1065.04 20%
HH2C  37 10 67.04 13.5 150 1055.04 20%
HH2C  38 10 67.04 13.5 150 1055.04 20%
HH2C  39 10 67.04 13.5 150 1055.04 20%
                     
HH2C  2 12 57.83 15 180 1047.45 20%
HH2C  5 12 -----------  15.5 160 #VALUE! 20%
HH2C  6 12 76.27 15.5 155 1337.185 20%
HH2C  8 12 76.27 15.5 190 1372.185 20%
HH2C  10 12 76.27 15.5 190 1372.185 20%
HH2C  11 12 76.27 15.5 190 1372.185 20%
HH2C  12A  12 76.27 15 190 1334.05 20%
HH2C  12 12 76.27 15.5 190 1372.185 20%
HH2C  14 12 76.27 15.5 165 1347.185 20%
HH2C  16 12 76.27 15.5 170 1352.185 20%
HH2C  17 12 76.27 15 160 1304.05 20%
HH2C  28 12 76.27 14.5 160 1265.915 20%
HH2C  34 12 76.27 14 145 1212.78 20%
HH2C  35 12 76.27 14 185 1252.78 20%
HH2C  36 12 76.27 13.5 165 1194.645 20%
HH2C  37 12 76.27 13.5 125 1154.645 20%
HH2C  38 12 76.27 13.5 145 1174.645 20%
HH2C  39 12 76.27 13.5 140 1169.645 20%
                     
HH2C  6 14 55.59 15.5 190 1051.645 20%
HH2C  7 14 55.59 15.5 190 1051.645 20%
HH2C  10 14 55.59 15.5 185 1046.645 20%
HH2C  12 14 55.59 15.5 190 1051.645 20%
HH2C  12A  14 55.59 15 190 1023.85 20%
HH2C  14 14 55.59 15.5 195 1056.645 20%
HH2C  15 14 55.59 15.5 190 1051.645 20%
HH2C  16 14 55.59 15.5 205 1066.645 20%
HH2C  17 14 55.59 15 200 1033.85 20%
HH2C  18 14 55.59 15 205 1038.85 20%
HH2C  19 14 55.59 15 195 1028.85 20%
HH2C  20 14 55.59 15 210 1043.85 20%
HH2C  23 14 55.59 14.5 210 1016.055 20%
HH2C  24 14 55.59 14.5 200 1006.055 20%
HH2C  26 14 55.59 14.5 195 1001.055 20%
HH2C  27 14 55.59 14.5 210 1016.055 20%
HH2C  29 14 55.59 14 220 998.26 20%
HH2C  30 14 55.59 14 230 1008.26 20%
HH2C  31 14 55.59 14 210 988.26 20%
HH2C  34 14 55.59 14 185 963.26 20%
HH2C  35 14 55.59 14 220 998.26 20%
HH2C  36 14 55.59 13.5 210 960.465 20%
HH2C  37 14 55.59 13.5 175 925.465 20%
HH2C  38 14 55.59 13.5 180 930.465 20%
                     
HH2C  5 16 -----------  15.5 75 #VALUE! 20%
HH2C  7 16 45.48 15.5 95 799.94 20%
HH2C  11 16 45.48 15.5 125 829.94 20%
HH2C  14 16 45.48 15.5 110 814.94 20%
HH2C  16 16 45.48 15.5 100 804.94 20%
HH2C  18 16 45.48 15 105 787.2 20%
HH2C  20 16 45.48 15 105 787.2 20%
HH2C  25 16 45.48 14.5 110 769.46 20%
HH2C  28 16 45.48 14.5 110 769.46 20%
HH2C  35 16 45.48 14 95 731.72 20%
                     
HH2C  5 18 ------  15.5 90 #VALUE! 20%
HH2C  7 18 45.48 15.5 90 794.94 20%
HH2C  11 18 45.48 15.5 110 814.94 20%
HH2C  12 18 45.48 15.5 100 804.94 20%
HH2C  14 18 45.48 15.5 110 814.94 20%
HH2C  16 18 45.48 15.5 100 804.94 20%
HH2C  18 18 45.48 15 105 787.2 20%
HH2C  20 18 45.48 15 105 787.2 20%
HH2C  24 18 45.48 14.5 100 759.46 20%
HH2C  28 18 45.48 14.5 110 769.46 20%
HH2C  35 18 45.48 14 105 741.72 20%
HH2C  39 18 45.48 13.5 85 698.98 20%
HH2C  40 18 45.48 13.5 85 698.98 20%
                     
HH2C  6 20 55.59 15.5 185 1046.645 20%
HH2C  8 20 55.59 15.5 180 1041.645 20%
HH2C  10 20 55.59 15.5 185 1046.645 20%
HH2C  12 20 55.59 15.5 210 1071.645 20%
HH2C  12A  20 55.59 15 195 1028.85 20%
HH2C  15 20 55.59 15.5 190 1051.645 20%
HH2C  16 20 55.59 15.5 205 1066.645 20%
HH2C  17 20 55.59 15 200 1033.85 20%
HH2C  18 20 55.59 15 210 1043.85 20%
HH2C  20 20 55.59 15 210 1043.85 20%
HH2C  23 20 55.59 14.5 220 1026.055 20%
HH2C  25 20 55.59 14.5 195 1001.055 20%
HH2C  26 20 55.59 14.5 210 1016.055 20%
HH2C  27 20 55.59 14.5 210 1016.055 20%
HH2C  28 20 55.59 14.5 230 1036.055 20%
HH2C  29 20 55.59 14 220 998.26 20%
HH2C  30 20 55.59 14 210 988.26 20%
HH2C  31 20 55.59 14 210 988.26 20%
HH2C  33 20 55.59 14 205 983.26 20%
HH2C  34 20 55.59 14 185 963.26 20%
HH2C  35 20 55.59 14 185 963.26 20%
HH2C  36 20 55.59 13.5 210 960.465 20%
HH2C  37 20 55.59 13.5 175 925.465 20%
HH2C  38 20 55.59 13.5 180 930.465 20%
                     
HH2C  4 22 --------  15 185 #VALUE! 20%
HH2C  6 22 76.27 15.5 290 1472.185 20%
HH2C  7 22 76.27 15.5 290 1472.185 20%
HH2C  11 22 76.27 15.5 300 1482.185 20%
HH2C  12A  22 76.27 15 275 1419.05 20%
HH2C  15 22 76.27 15.5 260 1442.185 20%
HH2C  16 22 76.27 15.5 305 1487.185 20%
HH2C  17 22 76.27 15 260 1404.05 20%
HH2C  19 22 76.27 15 260 1404.05 20%
HH2C  23 22 76.27 14.5 280 1385.915 20%
HH2C  24 22 76.27 14.5 250 1355.915 20%
HH2C  25 22 76.27 14.5 260 1365.915 20%
HH2C  27 22 76.27 14.5 265 1370.915 20%
HH2C  28 22 76.27 14.5 320 1425.915 20%
HH2C  29 22 76.27 14 295 1362.78 20%
HH2C  30 22 76.27 14 260 1327.78 20%
HH2C  31 22 76.27 14 260 1327.78 20%
HH2C  33 22 76.27 14 255 1322.78 20%
HH2C  35 22 76.27 14 235 1302.78 20%
HH2C  36 22 76.27 13.5 255 1284.645 20%
HH2C  38 22 76.27 13.5 235 1264.645 20%
HH2C  39 22 76.27 13.5 210 1239.645 20%
HH2C  40 22 76.27 13.5 160 1189.645 20%
                     
HH2C  3 24 -----  15 225 #VALUE! 20%
HH2C  4 24 -----  15 225 #VALUE! 20%
HH2C  5 24 ----  15.5 230 #VALUE! 20%
HH2C  7 24 67.04 15.5 255 1294.12 20%
HH2C  12 24 67.04 15.5 245 1284.12 20%
HH2C  14 24 67.04 15.5 260 1299.12 20%
HH2C  16 24 67.04 15.5 240 1279.12 20%
HH2C  20 24 67.04 15 240 1245.6 20%
HH2C  21 24 67.04 14.5 255 1227.08 20%
HH2C  23 24 67.04 14.5 260 1232.08 20%
HH2C  25 24 67.04 14.5 240 1212.08 20%
HH2C  28 24 67.04 14.5 240 1212.08 20%
HH2C  30 24 67.04 14 230 1168.56 20%
HH2C  31 24 67.04 14 250 1188.56 20%
HH2C  33 24 67.04 14 240 1178.56 20%
HH2C  34 24 67.04 14 220 1158.56 20%
HH2C  38 24 67.04 13.5 195 1100.04 20%
HH2C  39 24 67.04 13.5 170 1075.04 20%
                     
HH2C  3 26 -------  15 215 #VALUE! 20%
HH2C  4 26 -------  15 225 #VALUE! 20%
HH2C  5 26 -------  15.5 215 #VALUE! 20%
HH2C  9 26 65.52 15.5 255 1270.56 20%
HH2C  10 26 65.52 15.5 230 1245.56 20%
HH2C  11 26 65.52 15.5 250 1265.56 20%
HH2C  12 26 65.52 15.5 255 1270.56 20%
HH2C  12A  26 65.52 15 240 1222.8 20%
HH2C  14 26 65.52 15.5 240 1255.56 20%
HH2C  15 26 65.52 15.5 235 1250.56 20%
HH2C  16 26 65.52 15.5 245 1260.56 20%
HH2C  17 26 65.52 15 250 1232.8 20%
HH2C  21 26 65.52 14.5 255 1205.04 20%
HH2C  23 26 65.52 14.5 260 1210.04 20%
HH2C  24 26 65.52 14.5 255 1205.04 20%
HH2C  27 26 65.52 14.5 260 1210.04 20%
HH2C  32 26 65.52 14 250 1167.28 20%
HH2C  34 26 65.52 14 220 1137.28 20%
HH2C  36 26 65.52 13.5 210 1094.52 20%
HH2C  39 26 65.52 13.5 170 1054.52 20%
                     
HH2C  3 28 ------  15 215 #VALUE! 20%
HH2C  4 28 ------  15 225 #VALUE! 20%
HH2C  5 28 ------  15.5 215 #VALUE! 20%
HH2C  6 28 65.52 15.5 255 1270.56 20%
HH2C  7 28 65.52 15.5 225 1240.56 20%
HH2C  9 28 65.52 15.5 255 1270.56 20%
HH2C  11 28 65.52 15.5 240 1255.56 20%
HH2C  12 28 65.52 15.5 245 1260.56 20%
HH2C  14 28 65.52 15.5 240 1255.56 20%
HH2C  15 28 65.52 15.5 255 1270.56 20%
HH2C  16 28 65.52 15.5 245 1260.56 20%
HH2C  17 28 65.52 15 245 1227.8 20%
HH2C  18 28 65.52 15 235 1217.8 20%
HH2C  19 28 65.52 15 230 1212.8 20%
HH2C  20 28 65.52 15 240 1222.8 20%
HH2C  23 28 65.52 14.5 260 1210.04 20%
HH2C  24 28 65.52 14.5 255 1205.04 20%
HH2C  29 28 65.52 14 265 1182.28 20%
HH2C  31 28 65.52 14 225 1142.28 20%
HH2C  32 28 65.52 14 250 1167.28 20%
HH2C  33 28 65.52 14 235 1152.28 20%
HH2C  34 28 65.52 14 220 1137.28 20%
HH2C  36 28 65.52 13.5 210 1094.52 20%
HH2C  37 28 65.52 13.5 180 1064.52 20%
HH2C  38 28 65.52 13.5 185 1069.52 20%
HH2C  39 28 65.52 13.5 170 1054.52 20%
                     
HH2C  3 30 -----  15 225 #VALUE! 20%
HH2C  4 30 -----  15 230 #VALUE! 20%
HH2C  7 30 67.04 15.5 255 1294.12 20%
HH2C  11 30 67.04 15.5 245 1284.12 20%
HH2C  14 30 67.04 15.5 245 1284.12 20%
HH2C  15 30 67.04 15.5 235 1274.12 20%
HH2C  16 30 67.04 15.5 240 1279.12 20%
HH2C  19 30 67.04 15 240 1245.6 20%
HH2C  20 30 67.04 15 240 1245.6 20%
HH2C  23 30 67.04 14.5 260 1232.08 20%
HH2C  24 30 67.04 14.5 260 1232.08 20%
HH2C  27 30 67.04 14.5 260 1232.08 20%
HH2C  29 30 67.04 14 265 1203.56 20%
HH2C  31 30 67.04 14 250 1188.56 20%
HH2C  32 30 67.04 14 245 1183.56 20%
HH2C  34 30 67.04 14 220 1158.56 20%
HH2C  36 30 67.04 13.5 215 1120.04 20%
HH2C  37 30 67.04 13.5 195 1100.04 20%
HH2C  38 30 67.04 13.5 195 1100.04 20%
HH2C  39 30 67.04 13.5 170 1075.04 20%
HH2C  40 30 67.04 13.5 150 1055.04 20%
                     
HH2C  3 32 -----  15 280 #VALUE! 20%
HH2C  4 32 -----  15 265 #VALUE! 20%
HH2C  12 32 76.27 15.5 320 1502.185 20%
HH2C  14 32 76.27 15.5 290 1472.185 20%
HH2C  15 32 76.27 15.5 300 1482.185 20%
HH2C  16 32 76.27 15.5 300 1482.185 20%
HH2C  18 32 76.27 15 295 1439.05 20%
HH2C  19 32 76.27 15 300 1444.05 20%
HH2C  20 32 76.27 15 295 1439.05 20%
HH2C  23 32 76.27 14.5 310 1415.915 20%
HH2C  28 32 76.27 14.5 350 1455.915 20%
HH2C  30 32 76.27 14 285 1352.78 20%
HH2C  32 32 76.27 14 265 1332.78 20%
HH2C  33 32 76.27 14 250 1317.78 20%
HH2C  34 32 76.27 14 240 1307.78 20%
HH2C  36 32 76.27 13.5 275 1304.645 20%
HH2C  37 32 76.27 13.5 250 1279.645 20%
HH2C  39 32 76.27 13.5 230 1259.645 20%
                     
HH2C  4 34 -----  15 205 #VALUE! 20%
HH2C  5 34 -----  15.5 235 #VALUE! 20%
HH2C  8 34 55.59 15.5 240 1101.645 20%
HH2C  10 34 55.59 15.5 240 1101.645 20%
HH2C  11 34 55.59 15.5 230 1091.645 20%
HH2C  12 34 55.59 15.5 230 1091.645 20%
HH2C  12A  34 55.59 15 235 1068.85 20%
HH2C  14 34 55.59 15.5 240 1101.645 20%
HH2C  15 34 55.59 15.5 225 1086.645 20%
HH2C  16 34 55.59 15.5 240 1101.645 20%
HH2C  20 34 55.59 15 245 1078.85 20%
HH2C  21 34 55.59 14.5 250 1056.055 20%
HH2C  24 34 55.59 14.5 240 1046.055 20%
HH2C  26 34 55.59 14.5 255 1061.055 20%
HH2C  28 34 55.59 14.5 245 1051.055 20%
HH2C  30 34 55.59 14 240 1018.26 20%
HH2C  32 34 55.59 14 225 1003.26 20%
HH2C  33 34 55.59 14 230 1008.26 20%
HH2C  35 34 55.59 14 250 1028.26 20%
HH2C  36 34 55.59 13.5 225 975.465 20%
HH2C  39 34 55.59 13.5 180 930.465 20%
                     
HH2C  3 36 -----  15 110 #VALUE! 20%
HH2C  8 36 47.62 15.5 130 868.11 20%
HH2C  9 36 47.62 15.5 120 858.11 20%
HH2C  11 36 47.62 15.5 115 853.11 20%
HH2C  12 36 47.62 15.5 120 858.11 20%
HH2C  12A  36 47.62 15 110 824.3 20%
HH2C  14 36 47.62 15.5 115 853.11 20%
HH2C  15 36 47.62 15.5 120 858.11 20%
HH2C  16 36 47.62 15.5 130 868.11 20%
HH2C  17 36 47.62 15 120 834.3 20%
HH2C  19 36 47.62 15 130 844.3 20%
HH2C  21 36 47.62 14.5 130 820.49 20%
HH2C  23 36 47.62 14.5 120 810.49 20%
HH2C  24 36 47.62 14.5 120 810.49 20%
HH2C  26 36 47.62 14.5 130 820.49 20%
HH2C  27 36 47.62 14.5 120 810.49 20%
HH2C  28 36 47.62 14.5 120 810.49 20%
HH2C  30 36 47.62 14 130 796.68 20%
HH2C  31 36 47.62 14 120 786.68 20%
HH2C  33 36 47.62 14 120 786.68 20%
HH2C  36 36 47.62 13.5 120 762.87 20%
HH2C  37 36 47.62 13.5 100 742.87 20%
HH2C  38 36 47.62 13.5 110 752.87 20%
HH2C  40 36 47.62 13.5 85 727.87 20%
                     
HH2C  4 38 -----  15 110 #VALUE! 20%
HH2C  5 38 45.84 15.5 110 820.52 20%
HH2C  6 38 45.84 15.5 120 830.52 20%
HH2C  7 38 45.84 15.5 120 830.52 20%
HH2C  8 38 45.84 15.5 100 810.52 20%
HH2C  9 38 45.84 15.5 120 830.52 20%
HH2C  10 38 45.84 15.5 125 835.52 20%
HH2C  11 38 45.84 15.5 110 820.52 20%
HH2C  12 38 45.84 15.5 115 825.52 20%
HH2C  12A  38 45.84 15 110 797.6 20%
HH2C  14 38 45.84 15.5 115 825.52 20%
HH2C  15 38 45.84 15.5 120 830.52 20%
HH2C  17 38 45.84 15 100 787.6 20%
HH2C  19 38 45.84 15 125 812.6 20%
HH2C  23 38 45.84 14.5 125 789.68 20%
HH2C  24 38 45.84 14.5 110 774.68 20%
HH2C  26 38 45.84 14.5 130 794.68 20%
HH2C  27 38 45.84 14.5 120 784.68 20%
HH2C  28 38 45.84 14.5 120    
HH2C  31 38 45.84 14 120 761.76 20%
HH2C  32 38 45.84 14 115    
HH2C  33 38 45.84 14 120 761.76 20%
HH2C  34 38 45.84 14 110 751.76 20%
HH2C  35 38 45.84 14 115    
HH2C  36 38 45.84 13.5 120 738.84 20%
HH2C  38 38 45.84 13.5 110 728.84 20%
                     
HH2C  3 40 -----  15 215 #VALUE! 20%
HH2C  4 40 -----  15 205 #VALUE! 20%
HH2C  5 40 -----  15.5 215 #VALUE! 20%
HH2C  6 40 55.59 15.5 230 1091.645 20%
HH2C  9 40 55.59 15.5 230 1091.645 20%
HH2C  11 40 55.59 15.5 230 1091.645 20%
HH2C  14 40 55.59 15.5 230 1091.645 20%
HH2C  16 40 55.59 15.5 240 1101.645 20%
HH2C  17 40 55.59 15 245 1078.85 20%
HH2C  19 40 55.59 15 240 1073.85 20%
HH2C  20 40 55.59 15 240 1073.85 20%
HH2C  23 40 55.59 14.5 245 1051.055 20%
HH2C  24 40 55.59 14.5 250 1056.055 20%
HH2C  25 40 55.59 14.5 225 1031.055 20%
HH2C  26 40 55.59 14.5 255 1061.055 20%
HH2C  27 40 55.59 14.5 240 1046.055 20%
HH2C  28 40 55.59 14.5 245 1051.055 20%
HH2C  30 40 55.59 14 240 1018.26 20%
HH2C  33 40 55.59 14 240 1018.26 20%
HH2C  35 40 55.59 14 200 978.26 20%
HH2C  39 40 55.59 13.5 180 930.465 20%
                     
HH2C  4 44 53.24 15 105 903.6 20%
HH2C  5 44 53.24 15.5 120 945.22 20%
                     
HH2C  3 46 -----  15 120 #VALUE! 20%
HH2C  5 46 -----  15.5 120 #VALUE! 20%
                     
HH2C  3 48 58.87 15 250 1133.05 20%
HH2C  4 48 58.87 15 255 1138.05 20%
HH2C  5 48 58.87 15.5 235 1147.485 20%

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Chuyên Mua - Bán căn hộ Chung cư VP, HH Linh Đàm. Hỗ trợ thủ tục pháp lỹ! 0 (m2) Thỏa thuận 28/02/2019 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 70010
Lượng truy cập: 54670273
ĐẦU TRANG